نقشیاد

کتابخانه

 

جزئیات اجرایی  دسته بندی
 
سقف کششی و غشایی    Sep 14, 2016

در این بخش گزارش مختصری در خصوص سقف های کششی و غشایی پرداخته می شود.
نمای شیشه ای    Sep 14, 2016

در این گزارش به شرح ویژگی های نمای شیشه فریم لس، کرتین وال و نمای اسپایدر پرداخته شده است.
حفاظت در برابر حریق    Sep 13, 2016

در این بخش گزارش مختصری در خصوص حفاظت در برابر حریق اسکلت های فلزی ارایه می شود.
موم پرایمر    Sep 13, 2016

در این بخش گزارش مختصری از مشخصات اجرایی موم پرایمر ، ارایه می شود.
بررسی سیستمهای نوین دیوار در ساختمان    Dec 28, 2013

در این بخش گزارشی از جدیدترین سیستمهای دیوار در ساختمان، که توسط این مشاور جمع آوری و تهیه شده است ارایه می شود.