افتتاحیه از چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
۴ / دي / ۱۳۹۷
اولین روز از چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی با حضورجمعی از شرکت های مهندسین مشاور، پیمانکاران در حیطه بیمارستان سازی در سالن 38 نمایشگاه بین المللی برگزار گردید