حضور در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۲۲ / آبان / ۱۳۹۷

حضور مهندسین مشاور نقشیاد در سیزدهمین دوره همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ 5 لغایت 7 آذرماه این همایش به عنوان یکی از رویدادهای برجسته علمی کشور و منطقه با هموارسازی بستری مناسب برای تبادل آخرین دستاوردها و نوآوری های علمی و تجربیات اجرایی دانش مهندسی سواحل و بنادر ایجاد نموده و عرصه ای بین المللی برای نمایان ساختن توانمندی های محققین و متخصصین داخلی جهت همکاری آتی را فراهم می آورد.