حضور در چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
۱ / دي / ۱۳۹۷

حضور مهندسین مشاور نقشیاد در چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران در تاریخ 3 لغایت 6 دی ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران این همایش به عنوان یکی از رویدادهای برجسته علمی کشور و منطقه با هموارسازی بستری مناسب برای تبادل آخرین دستاوردها و نوآوری‌های علمی و تجربیات اجرایی و همچنین تبادل اطلاعات و انتقال تکنولوژی شرکت‌های خارجی به شرکت‌های ایرانی و حضور نهادهای تصمیم گیر در این نمایشگاه و نیز دعوت گسترده از سازندگان، مشاورین، طراحان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران فرصتی جهت بره برداری و بسترسازی از این رویداد فراهم می‌آورد.