مدیریت و کارشناسان مهندسین مشاور نقشیاد درگذشت پدر گرامی جناب آقای حسین عبدالباقی را تسلیت عرض می نماید
۶ / آبان / ۱۳۹۸
مدیریت و کارشناسان مهندسین مشاور نقشیاد درگذشت تاثیر برانگیز پدر گرامی جناب آقای حسین عبدالباقی را تسلیت عرض نموده و برای ایشان و خانواده محترم آرزوی صبر و سلامتی دارد