طراحی

 • طراحی ساختمان
 • طراحی نماد و سردر
 • شهرسازی
 • طراحی منظر
 • طراحی شهری
 • طراحی داخلی

"من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح می دهم، زیرا ترسیم کردن سریع تر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی می گذارد."

لوکوربوزیه

مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی ارائه خدمات طراحی انواع ساختمان ها از جمله ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی، ورزشی، بهداشتی و درمانی- آموزشی، فرهنگی، مذهبی و از این دست را دارد.

 

خلاصه فرایند خدمات به شرح ذیل می باشد؛

 • دریافت اطلاعات پایه و تهیه مبانی طرح
 • انجام مطالعات اولیه و تعیین اهداف پروژه
 • بررسی عوامل محیطی و اقلیمی
 • شناسایی کامل اجزاء عملکردی ساختمان
 • تهیه برنامه فیزیکی (کالبدی) طرح
 • تهیه طرح شماتیک (پلان ها، نماها و فرم)
 • طراحی جزئیات اجرایی طرح (معماری، سازه، برق و مکانیک)
 • متره و برآورد طرح

 

رئوس شرح خدمات طراحی ساختمان:

دریافت اطلاعات پایه و تهیه مبانی طرح

پس از ابلاغ هر بخش از کار/ پروژه مشاور نسبت به دریافت اطلاعات پایه از کارفرما اقدام نموده و شرح نیازمندیهای طرح را با هماهنگی با کارفرما و بهره بردار در قالب فرم مبانی طرح تهیه مینماید.
مبانی طرح شامل تعداد و حدود متراژ ساختمان ها و محوطه سازی و سایر نیازمندیهای پروژه ، حدود بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه، معیارهای خاص در طراحی معماری،سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی و نیز محوطه می باشد. فرآیند رسیدن به این موارد به طور کلی در بخش¬های زیر قابل تقسیم است.

الف)انجام مطالعات اولیه و تعیین اهداف پروژه:
اهداف کمی و کیفی هر پروژه بستگی به خواست و نیازهای استفاده کننده و امکانات و محدودیت های فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و فنی موجود دارد.
ب)بررسی عوامل محیطی و جغرافیایی:
عوامل محیطی نقشی تعیین کننده، در شکل گیری ساختمان دارند. ساختمان های هر منطقه با توجه به شرایط محیطی ،وضع زمین و نوع آب و هوای آن طراحی می شود.
عوامل طبیعی شامل: -مختصات جغرافیایی هر منطقه -آب و هوا با توجه به ارتفاع آن نقطه از سطح زمین -محیط و عوامل طبیعی مانند کوه،بیابان و جنگل تاثیر اساسی در کیفیت ساختمان های هر منطقه دارد. -شدت و جهت بادهای منطقه -دما و تغییرات درجه حرارت -رطوبت نسبی -میزان بارندگی – بررسی اقلیم و آسایش انسان -وضعیت زمین شناختی منطقه
ج)شناسایی کامل اجزای عملکردی ساختمان:
برای طراحی مناسب هر قسمت از ساختمان،مهندس معمار باید کاملا با فعالیت هایی که در آن قسمت انجام می گیرد آشنا باشد،مساحت فضا ها و نوع لوازم و تجهیزات مورد استفاده را مشخص کند،نورگیری تهویه و ارتباط متقابل فضاها را بررسی نماید و هر فضا را متناسب با نحوه استفاده اش طراحی کرده تسهیلات لازم را پیش بینی کند.
د) برنامه کالبدی طرح
هر مجموعه به عنوان یک کل دارای قسمتهای مختلفی می باشد که علاوه بر انسجام کلی باید دارای مشخصه ها و ویژگیهای متعلق به خود باشند، تا بتوان با آگاهی به نیازهای مجموعه شروع به طراحی نمود.

2- مطالعات مرحله اول
 پس از تصویب مبانی طرح، مشاور نسبت به انجام مطالعات مرحله اول در دو بخش شناسایی و بررسی اولیه و تهیه طرح مقدماتی اقدام نموده ومطابق شرح خدمات تیپ نسبت به بررسی دقیق شرایط و ضوابط اقدام و نتیجه در قالب گزارش مطالعات به کارفرما ارائه میگردد.

رئوس خدمات در بخش اول (شناسایی و بررسی اولیه) به شرح کلیات ذیل میباشد:
– گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه شامل: مذاکره با کارفرما و بهره بردار و کسب اطلاع از نیازمندیهای حال و آینده، بازدید میدانی، بررسی زیرساختهای موجود از قبیل آب و فاضلاب ، برق،گاز، مخابرات، راه و از این دست، بررسی طرح های بالادست نظیر طرح جامع یا تفضیلی یا هادی، بررسی کلی ساختار زمین شناسی، گسلها، آبهای زیر سطحی ،مطالعه اقلیمی و جغرافیایی وغیره
– بررسی و شناسایی کالبدی و ضوابط و مقررات شامل : بررسی معماری بومی و جدید منطقه، وضعیت احداث مستحدثات منطقه، ضوابط و مققرات بالادستی، تعیین معیارها و آیین نامه های لازم الاجرا
– بررسی و مطالعه مصالح و روشهای ساخت شامل: انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی ، منابع تامین مصالح و فواصل حمل، سیستمهای مناسب سازه و روشهای ساخت متداول، وضعیت مهارت نیروی انسانی منطقه
– بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزاتی شامل: تعیین تامین کنندگان مجاز و معتبر (وندورلیست)، فهرست تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، ضرورتهای فنی، مقایسه فنی و اقتصادی سیستمها.
– برنامه ریزی فیزیکی (کالبدی) شامل: محاسبات نیاز حال و آینده، ارائه برنامه فضایی و تفصیلی فیزیکی و روابط مربوطه، تهیه دیاگرام اجزای مختلف ساختمان، مقایسه فنی و اقتصادی و ارائه گزینه برتر.
– تهیه طرح شماتیک: طراحی سیمای کلی ساختمان (کانسپت طرح) در قالب طرح سه بعدی ساختمان، جانمایی ساختمانها، نقشه های شماتیک، پیش بینی مدت و هزینه اجرای پروژه، تهیه فهرست آزمایشات یا سایر خدمات برای مرحله دوم طراحی
– نتیجه گیری و ارائه گزارش نهایی مطالعات مرحله اول

 

رئوس خدمات در بخش دوم (تهیه طرح مقدماتی) به شرح کلیات ذیل میباشد:
– مطالعات تکمیلی شامل: بازدید مجدد از سایت (درصورت نیاز)، تعیین و تدقیق شرح خدمات سایر مشاورین نظیر مشاور ژئو تکنیک یا نقشه برداری، جمع آوری سایر اطلاعات تکمیلی، ارائه گزارش تکمیلی در مورد روش ساخت و مصالح مصرفی
– مطالعات و طراحی معماری شامل: تکمیل و تدقیق نیازمندیهای حال و آینده، تدقیق جانمایی و طرح محوطه و راه ها، مطالعات نهایی ارتباطات افقی و عمودی، نورگیری، سیستمهای تاسیساتی و مقررات ایمنی، طراحی معماری ساختمان و محوطه با هماهنگی بخش سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی
– مطالعات و طراحی سازه شامل: تعیین مبانی طراحی سازه و استانداردهای بارگذاری و طراحی، تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، طراحی مقدماتی سازه و تعیین حدود ابعادی المانهای سازه
– مطالعات و طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی شامل: تعیین مبانی طراحی و استانداردها، مطالعه سیستمهای مختلف ، برآورد نیازهای تاسیساتی نظیر آب مصرفی، فضای سبز، آتش نشانی ، برق و سوخت و غیره، طرح اولیه تاسیسات بهداشتی، تهویه مطبوع، روشنایی و برق رسانی، مخابرات و شبکه، اعلام حریق ، اتصال زمین و برقگیر، تهیه طرح تاسیساتی، تعیین مشخصات تجهیزات تاسیساتی و مقایسه فنی و اقتصادی و ارائه گزینه برتر.
– تهیه نقشه های مقدماتی شامل پلانها، نما ها و مقاطع، پروفیلهای طولی و عرضی در بخشهای معماری و سازه ، نقشه های مقدماتی تاسیسات شامل پلانها و مسیر های لوله کشی و برق رسانی، دیاگرام شماتیک شبکه ها، جدول مشخصات نازک کاری و نما، برآورد هزینه اجرای پروژه
– ارائه گزارش نهایی مطالعات مرحله اول

 

مطالعات مرحله دوم

 تفصیلی اقدام می نماید این خدمات شامل رئوس کلی ذیل می باشد:
انجام محاسبات فنی: مطابق استانداردها و ضوابط فنی و قانونی، محاسبات فنی شامل معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی صورت پذیرفته و دفترچه محاسبات تهیه میگردد.
تهیه نقشه های اجرایی: بر اساس طرح های تصویب شده در مرحله اول، نقشه های اجرایی پروژه در بخشهای معماری، سازه ، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و محوطه که نمایانگر کلیه جزئیات اجرایی پروژه میباشد تهیه و ارائه میگردد.
مشخصات فنی عمومی و خصوصی: برای کلیه ردیفهای کارهای اجرایی در بخشهای معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه مشخصات فنی عمومی اجرایی آن تعیین و درصورت عدم وجود یا استفاده از مصالح یا روشهای نوین، مشخصات فنی اختصاصی آن توسط مشاور تهیه میگردد.
تهیه متره و برآورد هزینه اجرای عملیات: پس از تصویب نقشه های اجرایی، ریز متره کارهای اجرایی مطابق ردیفهای فهارس بها یا ردیفهای ستاره دار تهیه و بر اساس آن با استفاده از آخرین فهارس بهای ابلاغی، هزینه اجرای پروژه برآورد میگردد. در این بخش ردیفهای خارج از فهارس بها با استفاده از آنالیز بها محاسبه و بر اساس آخرین شاخصهای تعدیل به پایه فهارس بها تبدیل میگردد.
تهیه برنامه زمانی اجرای پروژه : در این بخش بر اساس متره و برآورد کار و مطالعات مرحله اول و دوم و شناسایی شرایط خاص منطقه، زمانبندی فعالیتهای کلی پروژه توسط مشاور محاسبه و برنامه زمانبندی کلی اجرای پروژه تهیه میگردد.
تهیه شناسنامه پروژه: جهت مستند سازی مطالعات، گزارش مختصری از روند مطالعات و تغییرات پروژه طی فرایند طراحی و نیز ارائه شاخصهای مهم طرح از قبیل متراژ، هزینه، روش اجرا و غیره در قالب شناسنامه پروژه تهیه و ارائه میگردد.
ارائه اسناد مناقصه: پس از تصویب نقشه ها و سایر مدارک مطالعات مرحله دوم، اسناد مناقصه عملیات اجرایی بر اساس آخرین ضوابط قانونی عمومی و اختصاصی کارفرما تهیه میگردد.

"رابطه یک بنا با محیط پیرامونش معیار مهمیست که با توجه به آن میتوان شایستگی هنری بنا را ارزیابی کرد"

جی اپیلتون

مهندسین مشاور نقشیاد با توجه به سوابق درخشان خود در زمینه طراحی نمادها و سردرها از جمله طرح و اجرای تعداد قابل توجهی از اینگونه سازه ها که در مسابقات معتبر نیز برگزیده گردیده آمادگی ارائه خدمات به کارفرمایان دارد.

خلاصه فرآیند خدمات در این بخش به شرح ذیل می باشد:

 • بررسی نیازمندی های کارفرما
 • خلق ایده ها
 • تهیه طرح به صورت سه بعدی (پرسپکتیو)
 • طراحی جزئیات اجرایی
 • متره و برآورد طرح

آشنایی با نمادهای شهری و سردرها
مطالعه و بررسی نیازمندی های کنونی و آتی پروژه به منظور دستیابی به مبانی برنامه-ریزی و تعیین الگوهای پایه
امروزه مبادی ورودی از جمله فضاهای فراموش شده شهرها می باشد که از مشکلات متنوعی برخوردار هستند. برخی از این نابسامانی ها منجر به آن گردیده که عرصه های ورودی از حداقل پارامترهای خوانده شده به عنوان محیط و فضای مطلوب، بی بهره بماند. از سوی دیگر فقدان پاره ای از ویژگی های کلیدی، هیچ گونه سنخیت و تناسبی میان شرایط موجود با کیفیت های فضایی مورد انتظار از یک ورودی را برقرار نمی سازد. امروزه ورودی شهرها به سطحی از کیفیت تنزل پیدا کرده اند که در فضاسازی آن ها، تنها عنصر برنامه ریزی شده جهت یادآوری مفهوم ورود، تعبیه یک تابلو می باشد که ورودی به شهر را خوش آمد می گوید. کیفیت ساخت و سازهای حاشیه محور عبوری که به صورت مجتمع های پراکنده و منفصل ظهور یافته اند و بر فقدان برنامه ریزی و خودرو بودن جریان توسعه در مبادی ورودی تأکید می ورزد.

بررسی توقعات موضوعی استفاده کنندگان از فضای ورودی به عنوان یک فضای شهری
از طرفی به منظور خلق یک فضای شهری مناسب با ویژگی های کالبدی و ادراکی در حوزه ورودی توجه به خصوصیات این حوزه از دیدگاه استفاده کنندگان از فضا لازم به نظر می-رسد. در نتیجه در این مرحله از مطالعه به بررسی توقعات موضوعی استفاده کنندگان از فضای ورودی پرداخته می شود.
در ورودی شخص انتظار دارد که در زمان ورود پذیرفته شود و احساس ناخوشامد بودن به او دست ندهد. بنابراین اولین توقعی که از ورودی شهر می رود، پذیرندگی است. به همین دلیل فضاهای طرفین ورودی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. حفظ و تقویت دیدها بخصوص دید به مناظر و نقاط شاخص طبیعی یا مصنوع محل به فرد حس ورود به آن محل خاص را می دهند. شخص علاوه بر اینکه در بدو ورود می خواهد نیازهای خود را تأمین کند، نیازمند تشخیص سریع مسیرها و تصمیم گیری است. وضوح ورودی شهر به خصوص به دلیل حاکمیت سواره اهمیت زیادی دارد بنابراین خوانایی توقع دیگری است که از ورودی شهر انتظار می رود. حذف موانع دید و تنظیم سکانس بندی ها و سلسله مراتب بر این خوانایی می‌افزاید. از سوی دیگر افراد انتظار دارند که ورودی هر شهر معرف خصوصیات و عناصر شاخص هویتی همان شهر باشد، از این رو تشخص هر ورودی که آن را از ورودی سایر نقاط متمایز کند اهمیت زیادی دارد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که با توسعه شهر، حوزه ورودی در داخل محدوده شهر قرار خواهد گرفت، بنابراین هنگام طراحی ورودی

مطالعه و بررسی ویژگی ها و شاخصه های معماری سردرهای ورودی
این مطالعه در قالب تعریف اثر حجمی، موضوع و بیان بصری آثار حجمی، كاركردها و نقش های آثار حجمی، اثر حجمی و هویت بخشی، سردرورودی به عنوان یك نشانه شهری و نیز شاخصه های معماری سردرورودی صورت می پذیرد.

تعریف اثر حجمی
حجمی سه بعدی كه دارای فرم و بیان هنرمندانه می‌باشد و از جهات مختلف قابــل نظاره است. موضــوع آن معمولاً پیكــره یك انسان، حیوان، گیاه و … می باشد و جزیی از مبلمان شهری است كه خارج از فضای بسته قرار گرفته است. كاركرد اصلی آن تزئین، هویت بخشی یا انتقال پیامی به ناظرین می‌باشد و از مصالحی نظیر سنگ، بتن، فلز، چوب، فایبر گلاس و … ساخته می‌شود. مهمترین وجه تمایز این آثار با مجسمه های در فضای بسته آن است كه ناظرین آثار حجمی فضای باز بیشتر، تواتر دیدار آنها فزون تر و تركیب بینندگان آن متنوع تر است. بدین ترتیب افرادی كه حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند، بیننده این حجم ها هستند و متخصصین باید توجه لازم را در انتخاب مقیاس، مكان مناسب و حجم اطلاعاتی آن داشته باشند.

موضوع و بیان بصری آثار حجمی
برخــی موضوعات، مضامین و مفاهیمــی كه دست مایه ساخت آثار حجمــی می‌شوند را می‌توان به مشاهیر و شخصیت های تاریخی، دلاوران و شهدا، ورزشكاران، شخصیتها و روایت ها، موجودات اسطوره ای، مضامین مذهبی و سیاسی و تاریخی و عمرانی و ورزشی، مضامین اقتصادی و معیشتی، مضامین احساسی و عاطفی، مضامین طبیعی و اقلیمی، مضامین سنتی و فرهنگی، مضامین عملكردی، پیام ها و مفاهیم انتزاعی یا واقعی، فرهنگی و اجتماعی اشاره داشت

كاركردها و نقشهای آثار حجمی
یكی از مهمترین كاركردهای آثار حجمی ایجاد حس مكان تعریف شده، القای روحیه خاص در فضا است. “مكان بخشی از فضا است كه بوسیله شخص یا چیزی اشغال شده است و دارای معنایی ارزشمند است”. در صورت هماهنگی اثر حجمی با محیط و تقویت انسجام بصری محیط پیرامونی، شهروندان احساس رضایت و آرامش بیشتری می كنند و حس مكان تقویت می‌شود.
كاركرد دومی كه می‌توان برای آثار حجمی نام برد تعریف و هویت بخشی به فضای شهری است. به عبارت دیگر تمایز مكانی از مكان های دیگر به طوری كه شخصیتی بی نظیر و مخصوص به خود را دارا شود.

فضای خالی از هنر جذابیت ندارد و فقدان جذابیت از كیفیت فضا می كاهد و مانع ایجاد حس سرزندگی و نشاط در فضای شهری می‌شود. یك اثر حجمی مناسب می‌تواند چنین شرایطی را به فضا ارزانی دارد و می‌تواند در كنار آن سطح دانش و آگاهی عمومی شهروندان در خصوص حوادث فرهنگی و یا سایر زمینه ها را ارتقا می بخشد. از دیگر كاركردهای اثر حجمی مناسب می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
– معرفی عملكرد و روحیه میدان (تداعی عملكرد تاریخی، فرهنگی میدان با پیرامون آن)
– تعریف مركز ثقل و نقطه تمركز میدان (علت جانمایی مجسمه در وسط میدان همین مورد است)
– ایجاد یك نشانه شهری
– ایجاد انگیزه بهسازی محیط در شهروندان
– تناسب بخشی به نام میدان
هدف نهایی یك شهر ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی است كه در آن زندگی می كنند. تندیس ها و سایر آثار حجمی اگر چه جزء زیرساخت های شهری محسوب نمی‌شوند اما می‌توانند در تأمین این هدف و سایر اهدافی كه به كیفیت فضای شهری می انجامد مؤثر باشند. آن ها سالیان سال در پر رفت و آمدترین نقاط شهــر بین میادین قرار می‌گیرند و آنجا را تـرك نمی‌كنند، با نگاهی خلاقانه و جدی به این مقوله می‌توان سرزندگی و هویت را به فضاهای شهری و از جمله فلكه ها و میادین بازگرداند.

اثر حجمی و هویت بخشی
هر ساله ده ها مجسمه و اثر حجمی به وسیله شهرداری ها و ارگانهای مختلف در فضای شهری و بویژه میادین شهرهای بزرگ و كوچك كشورمان نصب می‌شود، این حركت در صورتی كه به خوبی هدایت شود می‌تواند سهم مهمی در ارتقاء كیفیت این فضا ها داشته باشد، بویژه آنكه در سال های اخیر چنین فعالیتی عمومیت بیشتری یافته و اغلب برآنند كه مركز میادین خود را مزین كنند.
هدف شهرسازی ایجاد محیطی آرام و سالم است كه آسایش و غنای زندگی در آن ممكن باشد، آسایش را می‌توان در تأمین نیازهای مردم تعریف كرد، اما غنای زندگی هنگامی پدید می‌آید كه معنویت هنری در محیط های شهری فراهم باشد. یادمان ها و المان ها می‌توانند نقش بسزایی در غنی ساختن زندگی شهری از طریق بیان هنری داشته باشند. این امر بویژه در میادین و فلكه ها نقاط عطف شهر كه كانون توجه شهروندان هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. عملكرد اصلی آن ایجاد حس مكان و هویت تعریف شده و ارتقای روحیه خاص در فضا با تقویت روحیه یك فضا می‌باشد.

سردر ورودی به عنوان یك نشانه شهری
سردرها علاوه بر اینكه نمادی از ساختمان یا مجموعه ای هستند كه در ورودی آن قرارگرفته اند، می توانند به عنوان یك نشانه مهم شهری هم مطرح باشند. نشانه ها عواملی مهم در تشخیص قسمت های مختلف شهر هستند، بنابراین خصوصیات آنها باید چنان باشد كه بتوان آنها را از میان عوامل بسیار زیاد و عناصر گوناگون شهر بازشناخت.
اگر یك “نشانه”، فرمی خالص، صریح و منحصر به فرد داشته باشد و یا با زمینه خود در تضاد باشد به نحوی كه بر اطراف خود غالب و مسلط گردد، شناخت و پایداری آن در ذهن به آسانی بیشتری میسر خواهد گردید و احتمال بیشتری نیز هست كه بر آن” معنایی” متصور باشد؛ به نظر می رسد نقش، تصویر و یا فرمی كه از زمینه خود متمایز باشد، مؤثرترین عامل در بوجود آوردن یك “نشانه” خواهد بود. در پاره ای موارد ممكن است صرفاً به علت تمیز بودن خود، در زمینه ای كثیف و یا به صرف نو بودن خود هم به لحاظ سازه ای و هم به لحاظ فرمی، در زمینه ای از ساختمان های معمولی، قدیمی و مستهلك اطراف، به عنوان نشانه ای در ذهن مردم و بازدید كنندگان جلوه گر شود. گاهی تغییرات ارتفاع نسبت به ساختمان های موجود یا وضعیت زاویه قرارگیری و… یك عامل، ممكن است آن را نسبت به سایر عواملِ محیط برجسته تر سازد. اگر یک عامل به عنوان نشانه ای در محل تقاطعِ مسیرهای عبور، یا در بخش ورودی یک ساختمان یا مجموعه ای خاصی قرار گیرد، بر قدرت تأثیر گذاری آن افزوده خواهد شد.
” نشانه هایی ” كه از دور قابل رؤیت هستند و یا نقاطی برجسته كه از جهات مختلف رویت آنها میسر است، اغلب آشنا و شناخته شده هستند و حتی كسانی كه با محیط آشنایی چندانی ندارند برای به نظم در آوردن محیط در ذهن خود و انتخاب راه برای حركت، به میزان بسیار زیادی از آنها بهره می جویند. نشانه ها ممكن است گاه عواملی جدا و مستقل باشند و هیچ عامل دیگری بر تاثیر آنها نیافزاید، چنین نشانه هایی (به استثنای مواردی خاص) نشانه هایی ضعیف هستند. چون ممكن است به سهولت از دیده بگریزند و یا برای یافتن آنان جستجویی مداوم لازم باشد.

شاخصه های معماری سردرورودی
نشانه ها از بعد مقیاس و ابعاد ارتفاعی ممكن است با سایر ساختمان ها بسیار متفاوت باشند . از آن جا كه لازمه تأثیرگذاری نشانه ها، جلوه گری و عرض اندام قابل توجه آنها می باشد.بنابراین خصوصیت بارز نشانه ها باید ” بی نظیر و منحصر به فرد بودن” آنها باشد؛ به گونه ای كه به دلیل شخصیت خاص خود در ذهن بینندگان خاطره ای به یادماندنی از خود بر جای گذارند.
اما گاهی عواملی هستند وابسته و در ارتباط با یك هدف و یا عامل بزرگتر مثل نشانه هایی كه به عنوان نشانه ورود و یا سردر یك ساختمان یا مجموعه مهم و بزرگ ایفای نقش می كنند. در این صورت جنبه یادمانی و نمادی این نشانه ها، قدرت بیشتری خواهد یافت. در این حالت این نشانه، تصویر ذهنی جالبی از ساختمان و یا مجموعه ای كه در ورودی آن قرار گرفته، در ذهن بیننده از خود به جای می گذارد، بنابراین طرح آن باید تا حدود زیادی با عملكرد یا جایگاه مجموعه مورد نظر تطابق داشته باشد و مفاهیمی در این ارتباط از خود در ذهن عابران زنده سازد. نقش مهم یك سردر مناسب، علاوه بر “نشانه” بودن آن “دعوت كنندگی” نیز هست. در عین اینكه این سردر نمادی خواهد بود از كاربری های داخل آن با حفظ امنیت در مدخل ورود هر مجموعه.

"معمارانی که حرف بیشتری برای گفتن دارند معمارانی هستند که واقعا میسازند."

ژان نوول

مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد در زمینه پروژه های شهرسازی بر اساس شرح خدمات همسان و غیر همسان خدمات لازم را با بهترین کیفیت  به کارفرمایان ارائه نماید.
از جمله خدمات قابل ارائه در این بخش می توان به موارد زیراشاره کرد:
تهیه طرح های جامع
تهیه طرح های تفصیلی
تهیه طرح های هادی روستایی

"همه معمارند و همه چیز معماری است."

هانس هولاین

شرکت مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد در زمینه طراحی محیط و منظر از جمله زیباسازی محوطه، پارک ها و فضای سبز خدمات خود را به کارفرمایان ارائه نماید.

 

خلاصه فرآیند خدمات در این بخش به شرح ذیل می باشد؛
• دریافت اطلاعات پایه از قبیل نقشه برداری
• بازدید میدانی و جمع آوری اطلاعات محیطی
• مطالعه و بررسی عملکرد فضا و محیط اطراف
• تهیه طرح به صورت دو بعدی و در صورت نیاز سه یعدی(پرسپکتیو)
• طراحی جزئیات اجرایی طرح
• متره و برآورد طرح

پارک ها و فضای سبز
در فرهنگ بین الملل واژه پارک به عرصه های وسیعی که دارای عوامل زیر میباشد اطلاق می شود.
* وجود بیوم های طبیعی
* وجود گونه های نادر
* وجود اشکال قابل توجه زمین شناسی
* وجود مسائل دیرین شناسی و تاریخ شناسی حائز اهمیت
* وجود چشم انداز های بدیع و دیدنی
* وجود وحوش نادر و حائز اهمیت بودن حیات انها چه از نظر گونه و چه از نظر تراکم
* وجود اکوسیستم های بکر
* وجود جنگلهای قدیمی و دست کاشت
* بوجود اوردن امکان ادامه حیات در محل نامناسب برای گونه های گیاهی و یا جانوری


انواع پارک
* پارک جهانی
* پارک ملی و تاریخی
* پارک ملی
* پارک ملی حیات وحش
* پارک ملی یاد بود
* پارک ایالتی یا پارک استانی
* پارک شهری
* پارک منطقه ای
* پارک محلی
* پارک طبیعت
* پارک جنگلی طبیعی
* پارک جنگلی دست کاش


روند طراحی فضای سبز
قبل از توضیح طرح‌هاي گرافيكي در طراحي فضای سبز بايد پيشنهادهاي (اهداف) ترسيمات طراحان را مورد بحث و بررسي قرار داد. يك طراح فضای سبز با ايده‌هاي طراحي و نقشه‌هاي ترسيمي سروکار دارد و اكثريت اين طرحها عموماً در طرحهاي ترسيم شده به كار گرفته مي‌شوند. طرح ترسیمییک نقشه دوبعدی از طرح می باشد که شبیه دید یک پرنده از بالا به پائین و منظره است. يك طرح ترسيمي در همه حالات به عنوان ابزاري براي برقراري ارتباط بين ايده‌هاي طراح مي‌باشد. کارفرما كسي است كه هزينه‌هاي طرح را پرداخت مي‌كند و پيمانكار فضای سبز نيز سازماني است كه ايده‌هاي مطرح شده توسط طراحان فضای سبز را اجرا مي‌كند. پيمانكار فضای سبز مي‌تواند مربوط و وابسته به طراح فضای سبز باشد و يا بصورت مستقل از آن فعاليت نمايد. بنابراين طرح ترسيمي بايد واضح و مختصر و نيز در عين حال دقيق باشد. طرح به صورت ترسيم مقطعي يا تصاوير كامپيوتري نيز ممكن است همراه با ترسيم طرح به كار گرفته شوند. اين موارد اشكالي در طرح هستند كه براي ارتباط دادن عوامل مهم موجود يك طرح فضای سبز به كار گرفته مي‌شوند. مشتريان نيز اغلب طرحهاي بصري و مقاطع عمودي را بهتر از يك طرح ترسيم شده درك مي‌كنند.


ارائه طرحها
طرح ترسيم کامل براي خواندن و بررسي حرفه‌اي بسيار ساده‌ است. در يك طرح پيشرفته و قوي تمام اجزا و قسمت‌هاي موجود در طرح را يك بيننده مي‌تواند با توجه به علائم و الگوهاي موجود در آن به سرعت و به خوبي بفهمد و درك كند. يك نفر كه فاقد سابقه ذهني در اين موارد باشد با بررسي يك طرح كامل، دقيق و حرفه‌اي و نگاه كردن به آن مي‌تواند تيپ گياهان و الگوي مواد به كار رفته در طرح پيشنهادي را به راحتي تشخيص دهد. توصيف و تشريح طرح ترسيمي به صورت شفاهي سنگين و زمانبر مي‌باشد و فهماندن آن انرژي بر است و از سوي ديگر پتانسيل انتقال تمام طرح و ارائه آن كمي با مخاطره و مشكل همراه است.


اصول وضوابط طراحی پارک های شهری
اصولاً پارکها مجموعه ای از فضاهای سخت و فضاهای سبز می باشند که هر یک بعنوان مکمل دیگری عمل می کند. بطورکلی فضاهای سخت شامل مبلمان ، عناصر معماری، کف سازیها و غیره بوده و تابعی از ویژگیهای و اصول معماری پارک می باشد که بایستی دقیقاً در مراحل طراحی پارک به آنها توجه شده و براساس نوع عملکرد آنها مقادیر مناسب آن برآورد گردد.


طراحی و فضای سبز
اصولاً پارکها مجموعه ای از فضاهای سخت و فضاهای سبز می باشند که هر یک بعنوان مکمل دیگری عمل می کند. بطورکلی فضاهای سخت شامل مبلمان ، عناصر معماری، کف سازیها و غیره بوده و تابعی از ویژگیهای و اصول معماری پارک می باشد که بایستی دقیقاً در مراحل طراحی پارک به آنها توجه شده و براساس نوع عملکرد آنها مقادیر مناسب آن برآورد گردد. لازم به ذکر است که کلیه ی فضاهای سخت طراحی شده، بایستی از لحاظ فرم عملکرد متناسب با کارکرد و گروه سنی استفاده کنندگان از پارکها بوده و هر کدام از اصول مخصوص به خود تبعیت کند. بعنوان مثال طراحی انواع مبلمان و حتی معماری یک پارک ویژه ی کودکان با یک پارک شهری که مورد استفاده ی طیفهای سنی زیادی قرارداد متفاوت می باشد.


آشنایی با زیباسازی
زیباسازی شهرها مقوله ای بسیار مهم، ضروری و کاربردی است که معمولا برای دستیابی به آن تلاشهای متنوع و گسترده ای صورت می گیرد، اما نتیجه به سختی به دست می آید.
زیباسازی شهرها را می توان به دو موضوع عمده تقسیم کرد:
1)پیراستن چهره شهر از عوامل ناهمگون و نازیبا
2) ایجاد مناظر و نماهای زیبا و مفرح
یکی از مدلهای تجربه شده در برنامه ریزی زیباسازی شهری تفکیک کارکردهای شهرها و محور قرار دادن کارکردهای شاخص یک شهر در جهت تدوین برنامه های بلند مدت برای هم راستاسازی پروژه های زیباسازی می باشد. بایدهای زیبایی در یک شهر فرهنگی، بندری و ساحلی، فرودگاهی، نمایشگاهی، باستانی و … با یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت ها می باید به صورت نظام مند در طراحی های هر شهر به کار گرفته شود.
در زیباسازی شهری تنوع یک اصل پذیرفته شده است به این معنا که به طور مثال در چین، اروپا یا آمریکا شاهد وجود شهرهای بسیار زیبا هستیم در حالی که از لحاظ بصری تفاوت های بسیار زیادی بین آنها وجود دارد. به همین دلیل مطالعه مدلهای تجربه شده در سایر شهرها، نفی لزوم طراحی مدلی بومی برای هر شهر را نمی نماید، بلکه کمک می نماید تا برای مشکلات یکسان، راه حلهای یکسان اندیشیده شده و از تجربیات دیگران در این زمینه ها بهره ببریم.
در این میان ، تاثیرات هنر و زیبایی شناسی بر روح و روان انسان ها نیز اهمیت بسیار دارد. فضای شهری برای آرامش و نشاط روحی شهروندان و تاثیر‌گذاری مثبت ، نیازمند آثار فرهنگی ، هنری و هویت بخشی است. شهر، تنها شامل بناها نيست، بلكه فضاي بين ساختمان ها، كوچه، ميدان، فضاي سبز،‌ عناصر پركننده، كاربري ها و حضور و همراهي مردم است كه موجوديت شهر را مي‌سازد و به آن بها مي‌دهد.


-فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها) :
اصولاً طبیعت پارکهای عمومی بگونه ایست که تمام طبقات مردم می توانند از آن استفاده کنند، بعبارت دیگر این پارکها به منظور گردشگاه و محل استراحت عموم می باشد، علاوه بر نکات فوق یکی از خصوصیات مهم و معینه پارکهای عمومی تاثیری است که در آب و هوای شهرها می گذارد و خود کمک زیادی به حفظ بهداشت محیط و سلامتی افراد می نماید. در پارکهای عمومی سعی بر آن است که تمام وسائل سرگرمی و رفاهی تقریباً برای همه گونه سلیقه ها وجود داشته باشد. تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی و اداری، وسایل بازی، زمینهای بازی و سایر امکانات مورد نیاز در احداث پارکها

بطور کلی انواع تاسیسات رفاهی ، تجهیزات خدماتی ، وسایل بازی ، زمینهای بازی و سایر امکاناتی که بنحوی موجب کیفی استفاده ازپارکهای شهری را فراهم می آورند می توان بشرح زیر طبقه بندی نمود:

– مبلمان شامل :
نیمکت ،زباله دان ،تابلوهای راهنما، اطلاعات ؛ثبت تقویم و تاریخ، ساعت ، تابلوی تبلیغات، تابلوهای توقف و غیره ،پایه های مخصوص روشنایی ، دروازه های ورودی و خروجی ،حصار ، فضاهای خصوصی و خلوت ، سایبان ، گلدان و گلجای ، صندوق پست

– ابنیه شامل :
کتابخانه ، نمایشگاه ، گالری و فرهنگسرا ، آمفی تئاتر ، آبنما ، انواع کیوسکهای فروش مجلات و غیره ، شبکه حصار و موانع
– تاسیسات رفاهی شامل :
توالت و دستشویی ، کافه تریا و رستوران ، آبخوری
– تاسیسات خدماتی شامل :
– موتورخانه ( تاسیسات آب و برق) انبار نگهداری وسایل ، گلخانه، نهالستان و محل تهیه کود و کمپوست ،مکان استراحت مستخدمین پارک
– وسایل و زمینهای بازی:
این نوع وسایل تنوع زیادی داشت و متناسب با طبقات سنی ( خردسالان، کودکان و نوجوانان) تغییر می کند و با توجه به فرهنگ و سنن هر جامعه این نوع وسایل متفاوتند. زمینهای بازی نیز متناسب با نوع عملکرد فضاهای سبز و ابعاد آنها می توان شامل یک یا مجموعه ای از زمین بازی فوتبال ، والیبال ، بستکبال، تنیس، بدمینتون، تنیس روی میز باشد.


– نشانه های تجسمی شامل :
– مجسمه های اساطیر، مشاهیر، بزرگان و شخصیتهای مورد علاقه جوامع ؛ کتیبه ها ،نقش های برجسته، یادبود احداث پارک ، سردرهای ویژه، – ورودیهای سبز طراحی شده یا استفاده از هرس در آفرینش اشکال ویژه

الف) دسترسیها
بطور کلی در پارکهای بزرگ شهری و گردشگاه ها دسترسیهایی به اشکال مختلف و اندازه های متفاوت با مصالح ساختمانی خاصی برحسب نوع طراحی و شرائط محیط احداث می شود که شامل دسترسیهای اصلی، فرعی و پیاده روها می باشد. عرض دسترسیهای اصلی باید حداقل بین 10 تا 15 متر باشند. درپارکهای بزرگ دسترسیهای اصلی را می توان بصورت بلوار احداث نمود.
طول و عرض این گونه دسترسیهای فرعی بستگی به بزرگی و کوچکی پارک و نوع طراحی آن دارد. این دسترسیها گاهی قسمتهای فرعی را در پارک به یکدیگر متصل کرده و یا به دسترسیهای اصلی ارتباز می دهد. بنابراین برحسب طرز استفاده و موقعیت ان عرضهای متفاوتی را می تواند داشته باشد( حدود 5 متر) در مواردیکه باید عرض این دسترسیها ریاد باشد مناسب است در طرفین یا یک طرف ان طرحهائی از باغچه ( گلکاری و چمن کاری) ایجاد گردد. سطح این دسترسیها را بر حسب موقعیت و زیبائی آسفالت و یا طرحهای مختلف دالاژ و یا شن ریزی میکنند.
عرض دسترسیهائیکه قسمتهای اصلی پارک را به یکدیگر متصل می کنند و یا منتهی به ساختمانها و یا مناظر وسیع گلکاری و چمن کاری و یا مشرف بر آب نما ها قرار می گیرند، باید به گونه ای باشد که از نظر راه رفتن و بیان منظره و استفاده از نیمکتها میسر بوده و طرح آنها به حجم و فضای پارک گسترش دل انگیز و روح داری بدهد.
معمولاً حد متوسط این خیابانها می تواند بین 10 تا 15 و حداکثر 25 متر برسد. در ساختمان اینگونه خیابانها که به رستورانها و اماکن سرپناه دار منتهی می شوند، بهتر است از انواع دالاژ و نقشه های رنگین استفاده نمود و هماهنگی رنگها را مراعات نمود. عرض پیاده روها نباید کمتر از 3 متر باشد ولی درپارکهای بزرگ و گردشگاه ها عرض پیاده رو می تواند تا 6 متر هم برسد. پیاده روها را می توان آسفالت نمود یا از مواد ساختمانی مختلف بمنظور سنگ فرش استفاده کرد. تشکیلات تزئیناتی برای ایجاد زیبائی در پارکها لازم است بخشی بنام تزئینات که شامل موارد زیر میباشد پدید آورد.

الف ) آب نماها
آب عنصری ارزنده برای ایجاد نشاط در زندگی شهری است و لذا این امر ایجاد آبنماها را توجیه می کند. از زمان شروع توسعه فضاهای سبز، آب جزء عناصر منظر ساز شد. بطور کلی آب نماها شامل حوضچه هایی کم عمق است که اغلب دارای فواره های متعدد همراه با چراغهای رنگین میباشد. معمولاً این حوضچه ها بین 40 تا 50 سانتیمتر بوده و با مصالح ساختمانی مختلف بر حسب شکل و فرمی که طرح درنظر می گیرد ساخته می شوند. گاهی این حوضچه ها دارای پا شویه های خارجی و یا بدون آن می باشد.

ب ) استخر و برکه های طبیعی
احداث استخر و برکه ها در هوای پارک و زیبائی آن بسیار موثر بوده و باید توجه به انواع گیاهانی که در داخل یا نزدیک به آن کاشته می شوند کاملاً توجه داشت. ممکن است اینگونه استخرها و برکه ها دارای اعماق مختلف بوده و در نزدیکی منطقه جنگل کاری شده یا در وسط پارک یا در کنار بعضی از قسمتهای گلکاری وسیع احداث می شود فضاهای سبز غیر فعال بطور کلی فضاهای سبز غیر فعالی شامل موارد زیر می باشد. معابر شامل دسترسی ها پیاده رو، دسترسی های کندرو، دسترسی های تندرو و دسترسی های خیلی تندرو ، کمربندهای سبز ،میدانها ، رفیوژها

مردم فعاليت هاي خود را در قالب سه پهنه زندگي، كار وتفريح در فضاهاي عمومی انجام مي‌دهند. چهره شهر مانند موزه و نگارخانه‌اي است كه هر روز نمايشگاه آثار متنوع مردم و منظر تاریخ و فرهنگ تمدن بشری است. فضاي شهر، محيط زندگي شهروند را تشكيل مي‌دهد. بنابراين مديران، طراحان و ا فراد متخصص بايد محيط را به گونه‌اي تجهيز كنند كه شرايط زندگي و زيست محيطي آن از “سطحي عالي” برخوردار باشد. امروزه شهرها مانند شركت ها با هم به رقابت مي‌پردازند : تلاش براي زيباتر شدن، كارآمد بودن و ارائه هويتي با ارزش، چرا كه در اين صورت قادر خواهند بود توجه جهاني، جذب گردشگر و بازار سرمايه و استعداد را به خود اختصاص دهند. به همين دليل، رشد و توسعه “كيفيت زندگي شهري” و نگاه “انسان مدارانه” مورد توجه قرار گرفته است. كيفيت، مفهومي چند وجهي است كه از طريق “واقعيت فيزيكي موجود” مانند “زيبايي محيط و اجزاي آن” و “پاسخگويي به نياز انسان ها”، درذهن و روان آدمي شكل مي گيرد و تبديل به تجربه اي مطلوب و خوشايند مي‌گردد. “كيفيت فضاي شهري” يعني “تركيب بندي فضاهاي باز و بسته”، به گونه‌اي كه از نظر “عملكرد و زيبايي” ، رضايت بخش باشد. در يك قرن اخير، با رشد روز افزون شهرنشيني و با توجه به پيامدهايي كه صنعت و نوگرايي در زندگي شهري به همراه داشته است، شاهد از بين رفتن بسياري از فضاهاي ارزشمند شهري و شكل گيري شتاب زده و نسنجيده فضاهاي عمومي كنوني در شهرها و در پي آن حضور پديده حومه نشيني بوده‌ايم. فضاهاي شهري امروزي فقط به مسير عبور و مرور تبديل شده اند و كمتر در ابعاد اجتماعي پاسخگوي نيازهاي انسان امروزي‌اند. در اين ميان فضاهايي كه مكان آسايش عمومي باشند و باعث آرامش خاطر انسان شوند، نيز حذف شده اند.

"معمارانی که حرف بیشتری برای گفتن دارند معمارانی هستند که واقعا میسازند."

ژان نوول

مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد در زمینه طراحی شهری خدمات خود را به کارفرمایان ارائه نماید.

خلاصه فرآیند خدمات این بخش به شرح ذیل می باشد؛
• جمع آوری اطلاعات میدانی
• جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای
• تهیه و تدوین گزارش جامع درخصوص تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و تدوین سیاست گذاری طرح
• تهیه طرح مقدماتی براساس اطلاعات پایه و سیاست گذاری طرح
• تهیه طرح نهایی

آشنایی با طراحی شهری
طراحی شهری فرآیندی است که به شکل‌دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری و روستایی منجر می‌شود. طراحی شهری با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می‌پردازد. این فرآیند طراحی ساختمان‌ها، فضاها و چشم‌اندازها را در برمی‌گیرد و نهایتا جریانی را به راه می‌اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می‌کند.

تعریف طراحی شهری
طراحی بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ریزی شهری ,معماری و منظر سازی ,مهندسی فنی ,مهندسی ترافیک و حمل و نقل روانشناسی ,جامعه شناسی واقتصاد سر و کار دارد و در عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می کند.پس می بینیم که دامنه ی فعالیتش بسیار گسترده است.
گستردگی فعالیت طراحی شهری نشان می دهد که این فعالیت مانند یک طرح معماری یا طراحی یک پارک نیست که با طرح مشخصی شروع شود یا پایان پذیرد. دشواری پیش بینی آینده ایجاب می کند که طراحی شهری انعطاف پذیر باشد , بتواند خود را با حرکات ونوسانات و تصمیم گیری ها تطبیق دهد ,اصلاح شود و به قولی مدارا کند.
طراحی شهری یکی از جدید‌ترین حرفه‌هاست که بیش از 25 سال از عمر آن نمی‌گذرد.(در ایران و حدود ۹۰سال در جهان) بیشتر آن چه که طراحان شهری ارایه می‌کنند، (طراحی بافت‌های مسکونی) دستاورد حوزه‌های شغلی دیگر است. در واقع طراحی شهری یک رویکرد چندگانه نسبت به سایر مشاغل دارد.

همزمان با شکل‌گیری صنف طراحان شهری، معماران، شهرسازان، طراحان فضای سبز، مهندسان راه، هنرمندان و طیف وسیعی از مشاغل وفاداری خود را به این حوزه «طراحی شهری» اعلام کردند. جمله مباحث چالش برانگیز میان این حوزه‌ها عبارت‌ بودند از:
الف) معماران باید سوای از طراحی ساختمان‌ها، با موقعیت مکانی بناها در ارتباط باشند.
ب) شهرسازان باید با شکل فیزیکی توسعه و گسترش شهرها ارتباط داشته باشند.
ج) طراحان فضای سبز باید در ابتدای فرآیند طراحی شهری به بررسی و فهم درست از مناطق مورد نظر دست یابند.
د) مهندسان راه هم باید به جای تمرکز روی مباحث ترافیکی، از مهارت‌های خود در ایجاد فضاهای دلپذیر (چه برای سکونت و چه برای مشاهده صرف) استفاده کنند.

اقداماتی که در دستور کار طراحان شهری قرار داردعبارتند از:
* وسعت دید دادن به فضای شهری
* استفاده از ابتکارهایی چند در تولید و بازتولید محیط‌های پیرامونی
* طراحی فضاهای ساخته شده از کل شهرها و حومه‌های آنها گرفته تا خیابان‌ها و میدان‌ها ارایه نظرات خود بر چگونگی عمران و احیای شهرها
* تحقیق و تفحص پیرامون مناطق مورد نظر و ساکنان آنها در نظر گرفتن بافت فیزیکی، سیاسی، اقتصادی و روان‌شناسی حاکم بر آن مناطق
* تحت تاثیر قرار دادن مردم با ابتکارات خود، کمک به آنها در اتخاذ تصمیم‌هایی مناسب و ‌آموزش آنها جهت ایجاد مکان‌های مطلوب
* توسعه سیاستگذاری‌های نوین پیرامون ساخت و سازهای شهری
* مشاور گروهی _ کمک به مردم برای برعهده گرفتن نقش‌هایی پیرامون سازندگی و طراحی حومه‌ها
* ارایه تصاویر گرافیکی _ از طراحی‌های کلی و تکنیکی گرفته تا استفاده از آخرین دستاوردها در طراحی‌های کامپیوتری

"از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.."

 والتر گروپیوس

بنا به نیاز کارفرمایان ، مهندسین مشاور نقشیاد آمادگی دارد معماری داخلی انواع فضاها را براساس عملکرد مورد انتظار طراحی نماید.
خلاصه فرآیند خدمات معماری داخلی به شرح ذیل می باشد؛
• شناسایی دقیق عملکرد فضا و انتظارات بهره برداران
• بررسی محدودیت های فضا
• تهیه طرح به صورت سه بعدی (پرسپکتیو)
• طراحی جزئیات اجرایی طرح
• متره و برآورد طرح

آشنایی با معماری داخلی
طراحی داخلی یک حرفه چند بعدی است که در آن خلاقیت و مهارت های فنی در یک ترکیب اعمال می شود تا ساختار محیط داخلی شکل بگیرد. فرایند طراحی داخلی یک اصل هدفمند، سازماندهی شده و هماهنگ، شامل تحقیق، تجزیه و تحلیل و پکپارچه کردن اطلاعات و دانش به سوی یک فرایند خلاق را دنبال می کند

فضا

فضا یکی از اولین اجزاء و عناصر طراحی داخلی می باشد. در حقیقت فضا میراث دار ویژگیهای حسی و زیبایی شناختی عناصر است. فضا به سان سنگ و یا چوب ماهیت مادی ندارد،بلکه دارای بی شکلی ذاتی و شکل منتشر شده مه گونه است، فضای مطلق غیر قابل تعریف است.زمانی که عنصری در زمینه اش قرار می گیرد یک رابطه بصری ایجاد می شود،هنگامیکه عناصر دیگری نیز به این زمینه افزوده می شوند بین فضا و عناصر زمینه،و به همان میزان مابین خود عناصر،روابط چند جانبه برقرار می شود.بنابراین فضا توسط درک ما از این روابط شکل میگیرد.
.در معماری عناصر هندسی اصلی تبدیل به ستونها و تیر های طولی،دیوارها،سقف ها و کف ها مسطح می شوند.
*یک ستون،نقطه ای را در فضا خلق کرده و آنرا در سه بعد قابل دیدن می کند.
*دو ستون لایه فضایی را خلق می کند که ما میتوانیم از میان آن گذر کنیم.
*ستونها به همراه تیرهایی که روی انها قرار گرفته اند لبه های یک سطح شفاف را مشخص می کنند
*هر دیوار مانند یک سطح تیره بخشی از فضای بی شکل را مشخص می کند و اینجا و آنجا را از یکدیگر تفکیک می مند.
*هر کف،زمینه فضایی را با مرزهای قلمرو اش تعریف میکند.
*هر سقف برای حجم فضایی که در زیر آن قرار دارد سر پناه به وجود می آورد.
در طراحی معماری به این اجزاء اصلی سازمان داده میشود تا به ساختمان شکل داده و بین فضاهای داخلی و خارجی تمایز ایجاد کرده و در نهایت محدوده فضای داخلی را تعریف کنند.طراحی داخلی ضرورتا فراتر از تعریف معمارانه فضا پیش می رود،در فرایند طراحی،برای چیدمان مبلمان و غنی سازی فضا،طراحان داخلی باید از توانائی های بلقوه اصلاح و غنی سازی فضا و همچنین از شاخصه های معماری ،آگاهی کاملی داشته باشند.بنابراین طراحی فضای داخلی به آگاهی از سیستمهای سازه و نوع دیوارهای محصور بستگی دارد.با داشتن این آگاهی طراح داخلی می تواند انتخاب خوبی داشته و با تداوم و پیشنهاد ویژگیهای متقابل ضروری یک فضا بر روی آن کار کند.

تخصص معماری داخلی
مسکونی :طراحی مجتمع های مسکونی طراحی داخلی اقامتگاه خصوصی است.
بازرگانی: طراحی تجاری دربرگیرنده طیف گسترده ای از تخصص های زیر است؛ خرده فروشی : شامل مراکز خرید، فروشگاه، فروشگاه تخصصی، تجارت و نمایشگاه های تجسمی است.
برند تجسمی و فضایی : استفاده از فضا به عنوان یک رسانه به بیان نام تجاری شرکت ها
شرکت : طراحی دفتر شرکت برای هر نوع کسب و کار
بهداشت و درمان : طراحی بیمارستان ها، امکانات کمک های زندگی، ادارات پزشکی، دفاتر دندانپزشک، امکانات روانپزشکی، آزمایشگاه ها،
امکانات پزشکی توریستی و تفریحی : شامل هتل ها، متل ها، تفرجگاه ها، کافه ها، رستوران ها، باشگاه های سلامت و چشمه های معدنی، و غیره
رسمی و سازمانی : ادارات دولتی، موسسات مالی (بانک ها و تعاونی های اعتباری)، مدارس و دانشگاه ها، آرایشگاه ها، امکانات مذهبی و غیره
مراکز صنعتی : ساخت و امکانات آموزشی و همچنین امکانات صادرات و واردات
دیگر: مناطق دیگر این تخصص عبارتند از : طراحی نمایشگاه و موزه، طراحی رویدادها (از جمله مراسم ها، کنوانسیون ها و کنسرت)، تئاتر و طراحی با کارایی، طراحی در تولید فیلم و برای تلویزیون .