کتابخانه

نمای شیشه‌ای

در این گزارش به شرح ویژگی های نمای شیشه فریم لس، کرتین وال و نمای اسپایدر پرداخته شده است.

اطلاعات بیشتر...

سقف کششی و غشایی

در این بخش گزارش مختصری در خصوص سقف های کششی و غشایی پرداخته می شود.

اطلاعات بیشتر...

موم پرایمر

در این بخش گزارش مختصری از مشخصات اجرایی موم پرایمر ، ارایه می شود.

اطلاعات بیشتر...

حفاظت در برابر حریق

در این بخش گزارش مختصری در خصوص حفاظت در برابر حریق اسکلت های فلزی ارایه می شود.

اطلاعات بیشتر...

بررسی سیستم‌های نوین دیوار در ساختمان

در این بخش گزارشی از جدیدترین سیستمهای دیوار در ساختمان، که توسط این مشاور جمع آوری و تهیه شده است ارایه می شود.

اطلاعات بیشتر...