کتابخانه

میدان ورودی بندر امام، نماد سازمان بنادر و دریانوردی ایران

المان میدان ورودی بندر امام به عنوان نماد سازمان بنادر و دریانوردی طراحی و اجرا شده است. در این بخش گزارشی مختصر از فرآیند طراحی و ساخت این پروژه مهم و پیچیده ارایه شده است.

اطلاعات بیشتر...

سردرهای عسلویه

در این گزارش مبانی نظری گزینه های ارائه شده برای هر یک از سردرهای سه گانه عسلویه و تصویر سردر منتخب ارایه شده است.

اطلاعات بیشتر...

خلاصه گزارش مرحله اول ورودی‌های شهر تهران

پروژه طراحی نمادهای ورودی شهر تهران توسط این مشاور در حال انجام است.در این بخش خلاصه ای از گزارش مفصل مطالعات این پروژه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر...