مدیران و کارشناسان

جمال موسوی

موسس و مدیرعامل
EmailLinkedIn
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران
موسس و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد از سال 1382

افتخارات و جوایز

کسب مقام اول و برگزیده در مسابقات متعدد معماری
طراح پروژه های متعدد معماری و شهرسازی
مدیریت بر اجرای پروژه های متعدد معماری
ارائه ی مقالات تخصصی معماری و شهرسازی در سمینارهای معتبر داخلی و خارجی
چاپ آثار و مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی

×

کامران ایمانی

رئیس هیات مدیره

بخش معماری

فرشاد شهریاری

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه پلی تکنیک مادرید

×

ساحل سلطانی

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی

×

پیروز جوادزاده مقتدر

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه علم و صنعت

×

سمیرا فداکاری

معماری و شهرسازی و معماری منظر
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی

×

رضا کاشفی

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی

×

خدایار طاهری

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد قزوین

×

مهنوش دلاوری

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه علوم و تحقیقات

×

یلدا موسوی

معماری
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی

×

سعید یمینی

معماری
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد زنجان

×

منیژه معصومی

معماری
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه گیلان

×

بخش عمران و محاسبه

بهرام فتاحی

عمران و مدیریت پروژه و ساخت
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی

×

محمدباقر سهرابی

عمران، سازه
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس

×

مجید بزرگ

عمران، سازه
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

×

آرش ارجمندی

عمران، عمران
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد زاهدان

×

بهار متین

عمران، عمران
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه اصفهان

×

بخش شهرسازی

رحیم زمانی

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه علم و صنعت

×

میلاد علیمحمدی

طراحی شهری
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه تهران

×

بخش نظارت

پیروز جوادزاده مقتدر

معماری و شهرسازی
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه علم و صنعت

×

محسن آلبوغبیش

عمران
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد آبادان

×

محمدرضا موسوی

عمران
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد اهواز

×

حامد کریمی آذر

عمران
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد سنندج

×

وحید قاسمی

عمران
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد بندرعباس

×

مانی قاسمی

عمران
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد لارستان

×

محمدعلی عارفی

برق و قدرت
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه شهید عباسپور تهران

×

بخش تاسیسات

حامد نیکخو

برق، قدرت
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

×

هادی مینایی

مکانیک
اطلاعات بیشتر
سوابق تحصیلی

دانشگاه علم و صنعت

×

بخش اداری و مالی

عبدالرضا موسوی

اداری و مالی

معصومه اوقافی

اداری و مالی