پروژه‌ها

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (بندر امام خمینی (ره))

اداری خوزستان

مرکز اسناد و بایگانی بندر امام خمینی (ره)

سازه‌های بندری خوزستان

میدان ورودی بندر امام خمینی (ره)

سردر خوزستان

سردر اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

سردر خوزستان

سردر سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

سازه‌های بندری تهران | 1396

توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران

تفریحی مازندران | 1396

ساختمان باشگاه ملوانان بندر نوشهر

اداری خوزستان | 1395

ساختمان اداری پارسیان ریل

سازه‌های بندری خوزستان | 1395

گیت ورودی منطقه ویژه

خدماتی خوزستان | 1392

ساختمان پاس کشتی‌ها

سازه‌های بندری بندر امام | 1391

ساختمان آتش نشانی بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1391

ساختمان گارد و حراست بندر امام

خدماتی خوزستان | 1388

ساختمان صدور مجوز بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1388

اورژانس بندر امام

معماری داخلی خوزستان | 1388

آمفی تئاتر بندر امام

معماری داخلی خوزستان | 1388

آمفی تئاترو لابی بندر امام

سازه‌های بندری اروندکنار, خوزستان | 1386

ایستگاه جستجو و نجات دریایی اروند کنار

تفریحی خوزستان | 1386

طرح توسعه هتل بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1385

طرح توسعه ساختمان اداری بندر امام

فرهنگی خوزستان | 1385

نمازخانه سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

سایت اداری بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

پارکینگ بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

میدان گذرنامه بندر امام خمینی (ره)

تفریحی خوزستان | 1384

رستوران سایت اداری بندر امام