پروژه‌ها

تهران

اداری تهران

طراحی نمای ساختمان اداری فرهنگ سعادت آباد

مسکونی تهران

مجتمع مسکونی سروستان

مسکونی تهران

مجموعه مسکونی جام جم چیتگر

آموزشی تهران

ساختمان خدمات فناوری دانشگاه شریف

معماری داخلی تهران

مجموعه مسکونی جام جم چیتگر

مسکونی تهران | 1398

برج صبا نیایش

سازه‌های بندری تهران | 1396

توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران

معماری داخلی تهران | 1396

توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران

معماری داخلی تهران | 1396

مرمت و احیاء ساختمان شهید نوری راه آهن

مرمت و احیا تهران | 1396

مرمت و احیاء ساختمان شهید نوری راه آهن

مسکونی تهران | 1395

مجتمع مسکونی بلوار دریا

مسابقه معماری تهران | 1393

مسابقه طراحی نماد میدان انقلاب تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1393

میدان صنعت تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1393

میدان پاستور تهران

تجاری تهران | 1392

طراحی نمای مجتمع تجاری اداری طوبی

تجاری تهران | 1392

طراحی نمای مجتمع تجاری اداری یاس پاسداران

مسابقه معماری تهران | 1391

مسابقه طراحی سردر میدان میوه و تره بار تهران

طراحی شهری تهران | 1390

نوسازی و طراحی شهری محله خزانه تهران

تجاری تهران | 1389

مجتمع تجاری اداری ظفر

مسکونی تهران | 1388

مجموعه مسکونی 75 واحدی

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی شرقی شهر تهران

سردر تهران | 1388

ورودی شهر تهران – نماد ورودی جاده قدیم کرج

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی جنوبی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

نماد ورودی جنوب شرقی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

ورودی غربی شهر تهران – اتوبان کرج

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

ورودی شمالی شهر تهران – اتوبان شمال

سردر تهران | 1388

سردر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها تهران | 1388

تابلو تبلیغاتی ورودی تهران

سردر تهران | 1386

محوطه سازی و ساختمان نگهبانی مجتمع مسکونی مهستان

نظارت عالیه تهران

نظارت عالیه بر پروژه‌های عمرانی مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران

نظارت عالیه تهران

عامل ۴ شهرداری منطقه ۴ تهران