پروژه‌ها

خوزستان

اداری خوزستان

مرکز اسناد و بایگانی بندر امام خمینی (ره)

سازه‌های بندری خوزستان

میدان ورودی بندر امام خمینی (ره)

سردر خوزستان

سردر اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

سردر خوزستان

سردر سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

صنعتی خوزستان | 1398

کارخانه تولیدی پلی آلومینیوم کلراید – PAC

اداری خوزستان | 1395

ساختمان اداری پارسیان ریل

سازه‌های بندری خوزستان | 1395

گیت ورودی منطقه ویژه

بناهای نمادین و یادمان‌ها خوزستان | 1393

میدان پتروشیمی

خدماتی خوزستان | 1392

ساختمان پاس کشتی‌ها

سازه‌های بندری خوزستان | 1391

ساختمان گارد و حراست بندر امام

خدماتی خوزستان | 1388

ساختمان صدور مجوز بندر امام

مسکونی خوزستان | 1388

مجتمع مسکونی 2053 واحدی سربندر

سازه‌های بندری خوزستان | 1388

اورژانس بندر امام

معماری داخلی خوزستان | 1388

آمفی تئاتر بندر امام

معماری داخلی خوزستان | 1388

آمفی تئاترو لابی بندر امام

سازه‌های بندری اروندکنار, خوزستان | 1386

ایستگاه جستجو و نجات دریایی اروند کنار

تفریحی خوزستان | 1386

طرح توسعه هتل بندر امام

مجموعه‌های چند منظوره خوزستان | 1386

بندر تجاری اروند کنار

سازه‌های بندری خوزستان | 1385

طرح توسعه ساختمان اداری بندر امام

سردر خوزستان | 1385

سردر اراضی پشتیبانی و گیت نفتی بندر امام

فرهنگی خوزستان | 1385

نمازخانه سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

مجموعه‌های چند منظوره خوزستان | 1385

ساختمان بندر تجاری سجافی

پارک‌ها، طراحی منظر و محوطه‌سازی خوزستان | 1385

محور تفریحی–توریستی باغ رضوان ماهشهر

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

سایت اداری بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

پارکینگ بندر امام

اداری خوزستان | 1384

ساختمان اداری کالا صنعت البرز

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

میدان گذرنامه بندر امام خمینی (ره)

تفریحی خوزستان | 1384

رستوران سایت اداری بندر امام

پارک‌ها، طراحی منظر و محوطه‌سازی خوزستان | 1384

پارک 400 دستگاه سربندر