پروژه‌ها

زنجان

بناهای نمادین و یادمان‌ها زنجان

میدان انقلاب زنجان

بناهای نمادین و یادمان‌ها زنجان

المان 15 خرداد زنجان

بناهای نمادین و یادمان‌ها زنجان

المان غواصان دریادل زنجان

مجموعه‌های چند منظوره زنجان

مجموعه چند عملکردی ال مال زنجان

مجموعه‌های چند منظوره زنجان

مجموعه چند عملکردی افق زنجان

معماری داخلی زنجان

مجموعه چند عملکردی ال مال زنجان

تجاری زنجان | 1392

مجموعه چندمنظوره و پارکینگ طبقاتی دروازه ارگ زنجان

اداری زنجان | 1392

ساختمان معاونت ترافیک شهرداری زنجان

تفریحی زنجان | 1390

مجتمع توریستی تفریحی میربهاءالدین

پارک‌ها، طراحی منظر و محوطه‌سازی زنجان | 1389

پارک فرهنگیان زنجان

پارک‌ها، طراحی منظر و محوطه‌سازی زنجان | 1389

پارک کوهنورد زنجان

تجاری زنجان | 1387

مجتمع تجاری-اداری نگار زنجان

درمانی زنجان | 1387

طراحی دانشکده پرستاری زنجان

بافت فرسوده زنجان | 1384

تجمیع و نوسازی بافت فرسوده امتداد خیابان هفت تیر زنجان

خدماتی زنجان | 1384

پارکینگ طبقاتی مکانیزه زنجان

پارک‌ها، طراحی منظر و محوطه‌سازی زنجان | 1383

محور تفریحی توریستی گاوازنگ زنجان

طراحی شهری زنجان | 1383

پل سرباز گمنام

تجاری زنجان | 1382

مجموعه تجاری سبزه میدان زنجان

مسابقه معماری زنجان | 1380

یادمان شیخ اشراق زنجان