پروژه‌ها

اداری

ساختمان‌های بلندمرتبه عسلویه

برج کنترل دریایی عسلویه

اداری خوزستان

مرکز اسناد و بایگانی بندر امام خمینی (ره)

ساختمان‌های بلندمرتبه بندر شهید رجایی

ساختمان مرجع دریایی شهید رجایی

اداری تهران

طراحی نمای ساختمان اداری فرهنگ سعادت آباد

تجاری آبادان

مجموعه تجاری و اداری متروپل

خدماتی هرمزگان

ساختمان مرکز داده بندر شهید رجایی-ICT

ساختمان‌های بلندمرتبه چابهار

ساختمان برج کنترل دریایی چابهار

ساختمان‌های بلندمرتبه هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی شهید رجایی

ساختمان‌های بلندمرتبه جزیره کیش, هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی کیش

ساختمان‌های بلندمرتبه هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی چارک

سازه‌های بندری تهران | 1396

توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران

اداری خوزستان | 1395

ساختمان اداری پارسیان ریل

سازه‌های بندری هرمزگان | 1392

مرکز اسناد بندر شهید رجایی

تجاری زنجان | 1392

مجموعه چندمنظوره و پارکینگ طبقاتی دروازه ارگ زنجان

تجاری تهران | 1392

طراحی نمای مجتمع تجاری اداری طوبی

تجاری تهران | 1392

طراحی نمای مجتمع تجاری اداری یاس پاسداران

اداری زنجان | 1392

ساختمان معاونت ترافیک شهرداری زنجان

سازه‌های بندری هرمزگان | 1392

ساختمان راپمی

خدماتی هرمزگان | 1392

صدور مجوز بندر شهید رجایی

خدماتی خوزستان | 1392

ساختمان پاس کشتی‌ها

سازه‌های بندری بندر امام | 1391

ساختمان آتش نشانی بندر امام

سازه‌های بندری خوزستان | 1391

ساختمان گارد و حراست بندر امام

ساختمان‌های بلندمرتبه آبادان | 1390

ساختمان چندمنظوره چوئبده

سازه‌های بندری آبادان | 1390

ساختمان گارد و انتظامات چوئبده

خدماتی کرج | 1390

ساختمان شهرداری منطقه 8 کرج

تجاری تهران | 1389

مجتمع تجاری اداری ظفر

خدماتی هرمزگان | 1389

ساختمان اداره کل گمرک شهید رجایی

خدماتی خوزستان | 1388

ساختمان صدور مجوز بندر امام

خدماتی هرمزگان | 1388

ساختمان اداری شرکت تاید واتر بندری شهید رجایی

تجاری زنجان | 1387

مجتمع تجاری-اداری نگار زنجان

سازه‌های بندری اروندکنار, خوزستان | 1386

ایستگاه جستجو و نجات دریایی اروند کنار

سازه‌های بندری خوزستان | 1385

طرح توسعه ساختمان اداری بندر امام

بافت فرسوده زنجان | 1384

تجمیع و نوسازی بافت فرسوده امتداد خیابان هفت تیر زنجان

سازه‌های بندری خوزستان | 1384

سایت اداری بندر امام

اداری خوزستان | 1384

ساختمان اداری کالا صنعت البرز

تجاری زنجان | 1382

مجموعه تجاری سبزه میدان زنجان

ساختمان‌های بلندمرتبه جزیره خارک | 1382

برج کنترل دریایی خارک

اداری عسلویه

ساختمان اداری عسلویه