پروژه‌ها

اداری

عسلویه

برج کنترل دریایی عسلویه

خوزستان

مرکز اسناد و بایگانی بندر امام خمینی (ره)

بندر شهید رجایی

ساختمان مرجع دریایی شهید رجایی

تهران

طراحی نمای ساختمان اداری فرهنگ سعادت آباد

آبادان

مجموعه تجاری و اداری متروپل

هرمزگان

ساختمان مرکز داده بندر شهید رجایی-ICT

چابهار

ساختمان برج کنترل دریایی چابهار

هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی شهید رجایی

جزیره کیش, هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی کیش

هرمزگان

ساختمان برج کنترل دریایی چارک

زنجان

مجموعه چند عملکردی ال مال زنجان

زنجان

مجموعه چند عملکردی افق زنجان

تهران | 1396

توسعه ساختمان اداری مرکزی بنادر و دریانوردی تهران

بوشهر | 1396

مارینا بوشهر

خوزستان | 1395

ساختمان اداری پارسیان ریل

هرمزگان | 1392

مرکز اسناد بندر شهید رجایی

زنجان | 1392

مجموعه چندمنظوره و پارکینگ طبقاتی دروازه ارگ زنجان

تهران | 1392

طراحی نمای مجتمع تجاری اداری طوبی

تهران | 1392

طراحی نمای مجتمع تجاری اداری یاس پاسداران

زنجان | 1392

ساختمان معاونت ترافیک شهرداری زنجان

هرمزگان | 1392

ساختمان راپمی

هرمزگان | 1392

صدور مجوز بندر شهید رجایی

خوزستان | 1392

ساختمان پاس کشتی‌ها

بندر امام | 1391

ساختمان آتش نشانی بندر امام

خوزستان | 1391

ساختمان گارد و حراست بندر امام

آبادان | 1390

ساختمان چندمنظوره چوئبده

آبادان | 1390

ساختمان گارد و انتظامات چوئبده

کرج | 1390

ساختمان شهرداری منطقه 8 کرج

تهران | 1389

مجتمع تجاری اداری ظفر

هرمزگان | 1389

ساختمان اداره کل گمرک شهید رجایی

خوزستان | 1388

ساختمان صدور مجوز بندر امام

هرمزگان | 1388

ساختمان اداری شرکت تاید واتر بندری شهید رجایی

زنجان | 1387

مجتمع تجاری-اداری نگار زنجان

اروندکنار, خوزستان | 1386

ایستگاه جستجو و نجات دریایی اروند کنار

خوزستان | 1386

بندر تجاری اروند کنار

خوزستان | 1385

طرح توسعه ساختمان اداری بندر امام

زنجان | 1384

تجمیع و نوسازی بافت فرسوده امتداد خیابان هفت تیر زنجان

خوزستان | 1384

سایت اداری بندر امام

خوزستان | 1384

ساختمان اداری کالا صنعت البرز

زنجان | 1382

مجموعه تجاری سبزه میدان زنجان

جزیره خارک | 1382

برج کنترل دریایی خارک

عسلویه

ساختمان اداری عسلویه