پروژه‌ها

سردر

سردر خوزستان

سردر اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)

سردر خوزستان

سردر سایت اداری بندر امام خمینی (ره)

سردر منطقه ویژه پارس

سردر شرقی عسلویه

سردر منطقه ویژه پارس

سردر شمالی عسلویه

سردر منطقه ویژه پارس

سردر غربی عسلویه

خدماتی هرمزگان | 1392

صدور مجوز بندر شهید رجایی

مسابقه معماری تهران | 1391

مسابقه طراحی سردر میدان میوه و تره بار تهران

صنعتی ونزوئلا | 1390

سردر کارخانه سیمان ونزوئلا

سردر تهران | 1388

ورودی شهر تهران – نماد ورودی جاده قدیم کرج

سردر تهران | 1388

سردر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

سردر خرمشهر | 1386

گیت ورودی اداری بندر خرمشهر

سردر خرمشهر | 1386

سردر سایت مسافربری خرمشهر

سردر خرمشهر | 1386

سردر سنتاپ (سایت اداری خرمشهر)

سردر خرمشهر | 1386

سردر فردوسی (سایت اداری خرمشهر)

سردر خرمشهر | 1386

سردر فیلیه (سایت اداری خرمشهر)

سردر تهران | 1386

محوطه سازی و ساختمان نگهبانی مجتمع مسکونی مهستان

سردر خوزستان | 1385

سردر اراضی پشتیبانی و گیت نفتی بندر امام