پیشرفت در احداث بیمارستان جوراب ملایر

19 اسفند 1399

پیشرفت 70 درصدی عملیات اجرایی بیمارستان خیریه عمومی و روانی جوراب ملایر