پیشرفت در احداث مجتمع رفاهی تفریحی بندر چمخاله

19 اسفند 1399

پیشرفت 46 درصدی عملیات اجرایی پروژه تعمیرات اساسی و محوطه سازی مجتمع رفاهی تفریحی بندر چمخاله