برج کنترل دریایی عسلویه

اداری | ساختمان‌های بلندمرتبه | سازه‌های بندری

کارفرما

اداره بندر و دریانوردی عسلویه

مکان

عسلویه

تاریخ طراحی

1381 - 1382 اتمام مرحله اول

مساحت

5000متر مربع

ارتفاع

45متر

گالری

ایده اولیه

برج کنترل دریایی عسلویه در پیشانی بزرگ‌ترین بندر گازی جهان گردن برافراشته است و بر آن است تا جلوه‌ای از شکوه و تمدن فراموش شده سرزمین پارس را به یاد بیاورد. ترکیب سازه و معماری در بازی شیشه و بتن شخصیت خالص و استواری بدان بخشیده است. دو طبقه فضای اداری در روی زمین و دو طبقه فضای مختص کنترل و مراقبت همچون تاجی شکوهمند در ارتفاع 45 متری با ترکیبی از ستون‌های منحنی به هم متصل شده‌اند. این ترفند توانسته حجم برج کنترل دریایی عسلویه را از سایر برج‌های مراقبت دریایی و هوایی کاملاً متمایز کند.