تجمیع و نوسازی بافت فرسوده امتداد خیابان هفت تیر زنجان

اداری | بافت فرسوده | تجاری | طراحی شهری | مسکونی

کارفرما

شهرداری زنجان

مکان

زنجان

تاریخ طراحی

1384 - 1385

مساحت

18400متر مربع

گالری