ساختمان برج کنترل دریایی شهید رجایی

اداری | ساختمان‌های بلندمرتبه | سازه‌های بندری

کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مکان

هرمزگان

تاریخ طراحی

1396

مساحت

1200متر مربع

ارتفاع

62متر

طبقات

5 طبقه؛ شامل 1 طبقه همکف برج، 1طبقه میانی برج منظر و 3 طبقه فوقانی برج تکنیکال روم، MRCC، VTS

طبقه همکف : فضاهای عمومی، خدماتی  و استراحتگاه

طبقه میانی برج: برج منظر

طبقات فوقانی : تکنیکال روم، MRCC ، VTS

توضیحات

مجتمع بندری شهید رجایی با پیشرفت 70 درصدی در حال اجرا ساختمان برج کنترل دریایی می باشد. این ساختمان به عنوان برج مراقبت دریایی (VTS)، مرکز جستجو و نجات دریایی (MRCC)،Technical Room  و فضاهای خدماتی در بر گرفته است.این بنا با ارتفاع بیش از 60 متر بزرگترین ساختمان مجتمع بندری شهید رجایی خواهد بود و بدلیل اهمیت استراتژیک بندر شهید رجایی و پیچیدگی عملکردی به عنوان نماد بنادر و دریانوردی کشور جایگاه ویژه ای را برای خود کسب نماید.

مساحت زمین: 6600 متر مربع

گالری