ساختمان چندمنظوره چوئبده

اداری | ساختمان‌های بلندمرتبه | سازه‌های بندری

کارفرما

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

مکان

آبادان

تاریخ طراحی

1390

مساحت

1500متر مربع

گالری