شهرک مسکونی اقماری 2500 نفره

مسکونی

کارفرما

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مکان

عسلویه

تاریخ طراحی

1392

مساحت

66000متر مربع

توضیحات

مساحت سایت: 206000 متر مربع

گالری