طراحی نمای ساختمان اداری فرهنگ سعادت آباد

اداری

کارفرما

آقای صفاخواه

مکان

تهران

تاریخ طراحی

1391 - 1391

مجری

شرکت توسعه مسکن کرمان

گالری