مجتمع تجاری اداری ظفر

اداری | تجاری

کارفرما

شرکت عمرانی مسکن گستر

مکان

تهران

تاریخ طراحی

1389

مساحت

11300متر مربع

مجری

شرکت عمرانی مسکن گستر

توضیحات

مساحت زمین : 2145 متر مربع

گالری