مجموعه چندمنظوره تفریحی ورزشی بوشهر

ورزشی

کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

مکان

بوشهر

تاریخ طراحی

1396

مساحت

5200متر مربع

گالری

ویدیو