مجموعه چند عملکردی افق زنجان

مجموعه‌های چند منظوره

کارفرما

شرکت دانش آب زنگان

مکان

زنجان

تاریخ طراحی

1398

مساحت

58500متر مربع

توضیحات

سرمایه‌گذار پروژه درصدد است در مشارکت با شهرداری پروژه‌ای ماندگار و کارآمد در تأمین نیازهای شهروندان شهر زنجان احداث نماید. مجموعه کاربری‌های پیش‌بینی‌شده برای این پروژه شامل ﺗﺠﺎري، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، رﻓﺎﻫﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﻗﺎﻣﺘﻲ، ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ، رﺳﺘﻮران و کافی‌شاپ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، اداري، ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﻣﻮزه، ﮔﺎﻟﺮي، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﭘﺪ ﻫﻠﻲ ﺑﺮن، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و …. بخش قابل‌توجهی از کسری کاربری‌ها در این عرصه را پوشش خواهد داد.

هدف بنیان‌گذاران طرح ضمن توجه به توجیه اقتصادی طرح از یک‌سو و تأمین کاربری‌های متنوع شهری از سوی دیگر احداث بنایی ماندگار به‌عنوان نماد شهر زنجان تعریف‌شده است. این بنا می‌بایست از ویژگی‌های نمادین منحصربه‌فردی برخوردار باشد و به‌سرعت بتواند بالاترین جایگاه را در معرفی شهر زنجان به دست آورد.

موقعیت استقرار این بنا در مهم‌ترین ورودی شهر قابلیت بسیار ویژه‌ای را به آن بخشیده است و می‌تواند معرف فوق‌العاده‌ای برای شهر زنجان باشد و با احداث پروژه‌ای به‌یادماندنی جایگاه شهر زنجان را در مقایسه با شهرهای کل کشور ارتقاء بخشد.

گالری

ویدیو