مجموعه چند عملکردی ال مال زنجان

مجموعه‌های چند منظوره

کارفرما

شرکت دانش آب زنگان

مکان

زنجان

تاریخ طراحی

1398

مساحت

36000متر مربع

گالری

ویدیو