میدان انقلاب زنجان

بناهای نمادین و یادمان‌ها

کارفرما

شهرداری زنجان

مکان

زنجان

تاریخ طراحی

1381

مساحت

1100متر مربع

گالری