میدان ورودی بندر امام خمینی (ره)

بناهای نمادین و یادمان‌ها | سازه‌های بندری

کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (بندر امام خمینی (ره))

مکان

خوزستان

تاریخ طراحی

1385 - 1388

مجری

شرکت ساختمانی وزوا

ایده اولیه

معماری:

این مونومان به‌عنوان نماد دریانوردی و بنادر طراحی شده و بر آن است بدون اشاره مستقیم و تندیس گونه به موضوع، حسی از عناصر آشنای دریایی را القاء نماید.

تقابل سختی و خشونت سازه فلزی با نرمی و انعطاف سازه چادری نوعی مبارزه پایان‌ناپذیر را به نمایش گذاشته است. این مبارزه با برخورد خطوط منحنی و صاف در حجم مونومان با شدت و قدرت بیشتری نمود پیدا کرده است.

فلنج‌های اصلی این سازه انحصاراً برای این پروژه طراحی شده و ترکیب منحصربه‌فردی از ترکیب معماری و سازه را نشان می‌دهد.

سازه:

در طراحی سازه اصلی، مبنای چیدمان اجزا انتقال نیروهای مختلف از بهینه‌ترین مسیر به شالوده بوده است و سازه بهینه‌سازی توپولوژی شده است.

مقاومت سازه در برابر بار جانبی طراحی (بار باد) به‌صورت ترکیبی قاب خمشی و بادبندی است.

کلیه مقاطع به‌کاررفته در اجزای اصلی سازه باتوجه‌به بهینه‌سازی صورت‌گرفته از نوع جداره نازک است و طراحی اتصالات نیز با همین اصل بوده است.

توضیحات

مساحت زمین: 40000 مترمربع

گالری