نماد ورودی شرقی شهر تهران

بناهای نمادین و یادمان‌ها

کارفرما

سازمان زيباسازی شهر تهران

مکان

تهران

تاریخ طراحی

1388

گالری