گیت ورودی منطقه ویژه

بناهای نمادین و یادمان‌ها | سازه‌های بندری

کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (بندر امام خمینی (ره))

مکان

خوزستان

تاریخ طراحی

1395

گالری